Sở Thông Tin và Truyền Thông Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 3A Nguyễn Trãi, P. An Hội, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3811502 - Fax: (0710) 3811502